Galerie

Foto: ACT/ Florian Brückner

Foto: ACT / Florian Brückner

Foto: David Andres
Foto: Florian Brückner
Foto: Florian Brückner
Erna_Presse_solo
Foto: Florian Brückner
Simon Doetsch (tp) Foto: Florian Brückner
Jazzschmiede Düsseldorf Foto: Anja Linnemeier
Felix Günther (dr) Foto: Florian Brückner
Jazzschmiede Düsseldorf Foto: Anja Linnemeier
Stefan Rey (b) Foto: Florian Brückner
Erna_Presse_Band
Foto: Florian Brückner